Naukowe bazy danychPlatforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny IV i V zapewnia dostęp do światowej wiedzy. 

Źródła informacji:

1) Zasoby biblioteki

Bogaty zbiór książek oraz czasopism krajowych i zagranicznych z dziedziny chemii (ok. 30 tys. woluminów książek i czasopism). Wśród nich można wyróżnić: Chemical Abstracts od 1950 r., Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology i Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (najnowsze wydania tych encyklopedii dostępne są w wersji on-line), Encyclopedia of Polymer Science and Engineering. Stanowiska komputerowe w bibliotece i czytelni umożliwiają dostęp do katalogu bibliotecznego oraz do zasobów on-line:

  • Web of Knowledge - platforma obejmująca różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym tzw. indeksy cytowań (m.in. Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach zczasopism znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej.
  • Elsevier - konsorcjum biblioteczne, zapewniające dostęp do ok. 2000 tytułów czasopism zcałej wiedzy, w tym ok. 150 czasopism z zakresu chemii, inżynierii chemicznej, ochrony środowiska. Umożliwia dostęp do pełnej treści artykułów, z wyprzedzeniem w stosunku do wersji drukowanych i dostęp do numerów archiwalnych od 1995.
  • Springer - konsorcjum biblioteczne obejmujące 1130 tytułów czasopism bieżących zrocznikami archiwalnymi od 1997 roku.
  • Wiley-Blackwell - kolekcja ok. 750 tytułów czasopism tego wydawcy z nauk ścisłych, dostępnych wraz z archiwami od 1997 roku.
  • Royal Society of Chemistry (RSC)- dostęp do czasopism chemicznych (31 tytułów bieżących zrocznikami archiwalnymi od roku 2001, 67 tytułów z rocznikami archiwalnymi nawet od roku 1841) oraz 6 baz bibliograficznych (streszczenia), których właścicielem jest to wydawnictwo.
  • Knovel Library - interaktywna biblioteka podręczna on-line, zawierająca stale rosnącą kolekcję encyklopedii, poradników, podręczników i wysoce specjalistycznych książek, zmożliwością przeszukiwania według słów kluczowych, wyszukiwania konkretnych danych (np. fizykochemicznych) i zestawiania ich w postaci tabel, kreślenia równań i wykresów.
  • ACS -kolekcja czasopism wydawanych przez American Chemical Society ( Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne), największe towarzystwo naukowe na świecie, będące liderem w dziedzinie udostępniania wyników badań chemicznych poprzez bazy danych, recenzowane czasopisma i konferencje naukowe.

 

2) Banki danych

  • Chemical Abstracts on CD (od 2005r.) - największa światowa baza bibliograficzna zawierająca informacje (źródło + streszczenie) oartykułach, patentach, materiałach konferencyjnych i raportach z zakresu chemii. Zawiera ok. 15 mln abstraktów, aroczny przyrost wynosi ponad 500 tys. dokumentów. Głębsze retrospekcje (wyszukiwanie dokumentów sprzed 2005 roku) możliwe są w serwisie STN.
  • STN International (Scientific and Technical Network) - komercyjny serwis wielobazowy, zawierający ponad 200 baz danych głównie z zakresu chemii, aponadto z fizyki, informatyki, materiałoznawstwa. Umożliwia dostęp do baz danych: bibliograficznych (Chemical Abstracts od roku 1907, Analytical Abstracts), patentowych (Derwent, Inpadoc), numerycznych (np. z danymi fizykochemicznymi). Korzystanie z serwisu jest odpłatne; koszt wyszukiwań uzależniony jest głównie od ilości wyszukanych informacji i czasu korzystania z baz.
  • Reaxys - kontynuacja bazy Beilstein. Zawiera komplet danych z dotychczasowych baz Beilstein i Gmelin oraz dodatkowo Patent Chemistry Database. Są to dane o własnościach fizykochemicznych ponad 7 mln związków organicznych i bioorganicznych, schematy i opisy dla 10 mln reakcji syntezy tych związków lub z ich udziałem, opisy metod preparatywnych. Wszystkie informacje posiadają odnośniki bibliograficzne pochodzące z wydawnictwa Beilsteins Handbuch der organischen Chemie (1779 -1959) izczasopism chemii organicznej (od 1960, od 1980 dodatkowo zabstraktami). Baza Reaxys jest udostępniana on-line z serwera producenta. W odróżnieniu od dotychczasowego interfejsu CrossFire dla baz Beilstein iGmelin, baza Reaxys dostępna jest ze zwykłych przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania specjalnego oprogramowania klienckiego.

 3) Dostęp do serwisów internetowych

Emerging Markets Information Service (EMIS) - serwis internetowy zawierający wiadomości finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek. W serwisie EMIS dostępne są pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. EMIS Polska jest dostępny w języku polskim lub angielskim.

 

 

Informacja naukowo - techniczna
Biblioteka


Usługi

1.    Retrospektywne wyszukiwania literatury naukowo-technicznej

2.    Bieżąca obsługa prenumerowanych profili tematycznych (SDI)

3.    Wyszukiwanie danych faktograficznych (fizykochemicznych, toksykologicznych itp.)

4.    Pozyskiwanie źródeł literaturowych

5.    Udostępnianie zasobów Biblioteki

 

Dostęp
Zasoby dostępne w siedzibie ICSO, w dni robocze,
w godzinach 8.00-14.00.

 

Kontakt
1. Biblioteka - tel. 77/4873139
2. Serwisy informacyjne - tel. 77/4873119

Zapraszamy do korzystania z baz !

 

INSTYTUT CIĘŻKIEJ

SYNTEZY ORGANICZNEJ ,,BLACHOWNIA"

ul. Energetyków 9

47-225 Kędzierzyn-Koźle

Tel. 77/487 34 70

Fax. 77/487 30 60

www.icso.com.pl