Targi Wiedzy Technologicznej


Targi Wiedzy Technologicznej to coroczne dwudniowe spotkania uczestników Platformy. W trakcie targów odbywają się ogólnodostępne seminaria naukowo-informacyjne, a na stoiskach firmowych poszczególne podmioty prezentują swoją działalność, produkty i inne osiągnięcia. Tematyka seminariów obejmuje następujące zagadnienia:
  • innowacyjne technologie
  • produkty nowej generacji
  • rozwiązania proekologiczne
  • wyniki prowadzonych prac badawczych
  • współpraca badawczo - wdrożeniowa.
VII Targi Wiedzy Technologicznej - informacje

VIII Targi Wiedzy Technologicznej- informacje

IX Targi Wiedzy Technologicznej-informacje