Cele projektu


Celem ogólnym projektu jest rozwój sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy strefą B+R a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujący wypracowanie konkretnego efektu wdrożeniowego w okresie od 1.10.2012r.do 31.12.2013r.


Cele szczegółowe to:
- kojarzenie sfery nauki z innymi podmiotami rynku poprzez ułatwienie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem B+R, przedsiębiorcami, uczelniami, pracownikami/-cami naukowymi, doktorantami/-tkami, itd.;

-wzmocnienie potencjału B+R przez wspólne opublikowanie wyników badań przedstawicieli przemysłu i jednostek naukowych;


- zwiększenie dostępu do informacji naukowo-technicznej.

Cele Projektu PITRO IV