Finansowanie


 

 Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

 

Projekt Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Dofinansowanie: Wartość projektu 568 416,96 zł 

Finansowanie PITRO IV