Forum "Chemiczny Ring"


Forum „Chemiczny Ring" ma charakter otwarty. Brać udział w nich będą zarówno przedstawiciele nauki jak i przemysłu z branży chemicznej z obszaru województwa opolskiego. Dzięki spotkaniom obie strony będą miały możliwość zaznajomienia się z potrzebami i możliwościami potencjalnego partnera badawczego lub przemysłowego. Ponadto dzięki spotkaniom jednostki naukowe będą mogły sporządzić ofertę techniczną zorientowaną na konkretne potrzeby BO i możliwości finansowe poszczególnych przedsiębiorstw z branży chemicznej.

Forum "Chemiczny Ring"- 25.01.2013r.

Forum "Chemiczny Ring"- 24.04.2013r.